Palovaroitin ja sen sijoittaminen

535 0
Palovaroitin Palohälytin
< Paluu

Palovaroitin

Palovaroitin on laite, joka mahdollisimman aikaisin havaitsee alkavan tulipalon ja varoittaa asunnossa olevia. Palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa 1.9.2000 lähtien. Palovaroittimen kova hälytysääni herättää nukkuvankin ihmisen ja antaa 2-3 minuuttia aikaa pelastautua palavasta asunnosta.

Palohälytin Palovaroitin Savutunnistin Turvauutiset

Majoitustilan ja hoitolaitoksen majoitushuone on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Uudisrakentamisessa edellytetään, että uusiin asuntoihin tulee asentaa huoneistokohtaiset sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet. Vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja.

Miksi pitää hankkia palovaroitin?

Henkilön pelastuminen tulipalosta edellyttää palon havaitsemisen lisäksi onnistunutta pelastautumista tai ulkopuolisten suorittaman pelastamisen onnistumista.

Palovaroittimesta on apua, kun se nopeuttaa uhrin tai pelastajien palon havaitsemista siten, että henkilö saadaan pois palavasta tilasta ennen hengenvaarallisten olosuhteiden muodostumista.

Paloauto

 • ?Palovaroitin nopeuttaa tulipalon havaitsemista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
 • ?Palovaroitin varoittaa tulipalosta kovalla hälytysäänellä
 • ?Palovaroittimen hälytysäänen tulee kuulua asunnon kaikkiin osiin, joissa normaalisti oleskellaan
 • ?Ääni herättää nukkuvan ihmisen ja antaa 2-3 minuuttia aikaa pelastautua asunnosta
 • ?Kuulovammaisille on olemassa erilaisia tärinällä ja valolla varustettuja palovaroittimia
 • ?Palovaroitin on CE-merkitty rakennustuotteena (1.1.2010 lähtien)
 • ?Palovaroittimen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa on riittävät tiedot palovaroittimen asianmukaisesta sijoittamisesta, asennuksesta, kunnossapidosta, testauksesta ja hävittämisestä (1.1.2010 lähtien)
 • ?Palovaroittimen on täytettävä palovaroitinstandardin SFS-EN 14604 vaatimukset
 • ?Pelastusviranomaiset valvovat pelastuslain nojalla palovaroittimen hankinta- ja kunnossapitovelvoitteen toteutumista
 • ?Tukes (Turvatekniikan Keskus) valvoo markkinoilla olevia palovaroittimia: laitteiden tulee olla toimintavarmoja ja käyttötarkoitukseensa sopivia
 • ?Markkinoilla on myös häkä-, nestekaasu- ja yhdistettyjä palo/häkävaroittimia
 • ?Ionisaatioon perustuvan palovaroittimen säteilystä ei ole ihmiselle haittaa, koska radioaktiivista ainetta on vähän ja sekin on kapselin sisällä suojassa. Näissä palovaroittimissa on useimmiten pieni määrä amerikium 241:tä, joka on eristetty ruostumattomasta teräksestä valmistettuun kapseliin

Kenen pitää hankkia palovaroitin?

 • ?Huoneiston haltija eli asukas on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia
 • ?Majoitustiloissa, hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa vastaava velvollisuus on toiminnanharjoittajalla (voimaan 1.7.2011)
 • ?Vuokra-asunnoissa hankintavelvoite on asunnon vuokralaisella, ei asunnon omistajalla
 • ?Velvoite koskee kaikkia olemassa olevia asuntoja
 • ?Palovaroitin on hankittava myös vapaa-ajan asuntoon
 • ?Palovaroitinta suositellaan myös kaikkiin muihin rakennuksen tiloihin, joissa yövytään joko pysyvästi tai tilapäisesti
 • ?Palovaroitinta suositellaan muihinkin yöpymiskäytössä oleviin tiloihin esim. asuntovaunuihin ja veneisiin
 • ?Matkapalovaroitin suojaa lomakohteessa, jossa paloturvallisuustaso ei ehkä ole suomalaisen veroinen

Montako palovaroitinta on riittävä määrä?

 • ?Asunnon jokaiseen kerrokseen on laitettava vähintään yksi palovaroitin
 • ?Asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin
 • ?Esimerkiksi 65 neliön kerrostaloasunnossa on oltava kaksi palovaroitinta
 • ?Esimerkiksi omakotitalossa, jossa alakerrassa on 85 neliötä ja yläkerroksessa 40 neliötä, tulee alakerrassa olla kaksi palovaroitinta ja yläkerrassa yksi
 • ?Eteiseen tai kulkuväylälle asennettavan palovaroittimen lisäksi suositellaan varoittimia jokaiseen makuuhuoneeseen
 • ?Palovaroitin on hyvä laittaa myös kellarikerrokseen ja ullakolle, mikäli niissä yövytään, esim. kesähuoneessa ullakolla
 • ?Sijoittamis- ja kunnossapitovaatimukset koskevat myös jo käytössä olevia palovaroittimia

Mihin palovaroitin asennetaan?

 • ?Asenna palovaroitin siten, että se reagoi tulipalon savuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
 • ?Kiinnitä palovaroitin kattoon keskelle huonetta sellaiseen paikkaan, johon savu pääsee leviämään esteettä
 • ?Asenna palovaroitin jokaiseen makuuhuoneeseen ja kulkureiteille
 • ?Sijoita se yli 50 cm:n päähän seinästä, nurkasta tai kattopalkista
 • ?Vältä sijoittamista keittiön, tulisijan ja kylpyhuoneen läheisyyteen tai muihin paikkoihin, joissa työskentely voi aiheuttaa turhan hälytyksen
 • ?Palovaroitinta ei tule asentaa esimerkiksi tuuletusikkunoiden tai koneellisen ilmanvaihdon läheisyyteen
 • ?Huoneistoalan lisäksi palovaroittimien määrässä ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon suojattavan tilan muoto ja erityistä syttymisvaaraa aiheuttavat toiminnot
 • ?Voit ostaa palovaroittimeen paristokotelon, jolloin paristo voidaan sijoittaa sopivalle korkeudelle
 • ?Noudata valmistajan toimittamia kirjallisia käyttöohjeita palovaroittimen asentamisessa

Palovaroittimet taloyhtiön yleisissä tiloissa

 • ?Asuinrakennusten yleisiin tiloihin ei yleensä vaadita palovaroittimia
 • ?Alueen pelastusviranomainen voi kuitenkin erityisestä syystä tapauskohtaisesti harkiten määrätä palovaroittimia rakennuksen yleisiin tiloihin
 • ?Pelastusviranomaiset suosittelevat asuntojen lisäksi palovaroittimia myös kerrostalojen yleisiin tiloihin (käyttöullakot, kellarit ja porrashuoneet), jotta näissä tiloissa oleva tulipalo havaittaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
 • ?Porrashuoneessa palovaroittimet tulee asentaa alimmalle ja ylimmälle kerrostasanteelle ja niiden välissä vähintään joka toiselle tasanteelle

Palovaroittimen toimintakunto

 • ?Asukkaan on pidettävä palovaroitin toimintakunnossa testaamalla sen toiminta säännöllisesti
 • ?Palovaroittimen toiminta on testattava kerran kuukaudessa painamalla testinappia. Kun nappia painettaessa kuuluu piippaava ääni, varoitin on kunnossa.
 • ?Tarkista palovaroittimen kunto testinapista myös aina, jos olet ollut poissa kotoa muutaman päivän
 • ?Palovaroittimissa voidaan käyttää tavallisia paristoja tai pitkäikäisiä, 5 -10 vuoden paristoja. Kaikkien paristojen toiminta tulee testata kuukausittain. Huomaa, että pariston teho voi loppua huomaamattasi hyvinkin nopeasti. Vain testaamalla paristot tiedät, toimiiko palovaroittimesi
 • ?Palovaroitin ilmoittaa itse pariston tehon loppumisesta toistuvalla, lyhyellä äänimerkillä pip…pip… pip Viimeistään tällöin on paristo heti vaihdettava.
 • ?Muista paristonvaihto kerran vuodessa – tavalliset paristot tulee vaihtaa kerran vuodessa. Hyvä paristonvaihtopäivä on 11.2.
 • ?Puhdista palovaroitin pölystä varovasti imuroimalla pari kertaa vuodessa.. Palovaroitin kerää helposti pölyä, jolloin se herkistyy ja aiheuttaa mahdollisesti erheellisiä hälytyksiä.
 • ?Palovaroitin on yleisimmin paristokäyttöinen. Markkinoilla on myös kenno/akku-käyttöisiä varoittimia. Palovaroitin voi saada virran myös sähköverkosta, jolloin sen toiminta varmistetaan paristolla tai akulla
 • ?Palovaroittimet voidaan myös kytkeä sarjaan, joilloin yhden reagoidessa savuun myös talon muut varoittimet alkavat piippaamaan
 • ?Palovaroitin toimii ja varoittaa tulipalosta vain, jos siinä on toimiva paristo!

Majoitustilojen ja hoitolaitoksien palovaroittimet

 • ?Majoitustilan ja hoitolaitoksen majoitushuone on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella
 • ?Yleiset tilat on varustettava kerroksittain vähintään yhdellä palovaroittimella
 • ?Yleisten tilojen huoneistoalan jokaista alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin
 • toiminnanharjoittaja on velvollinen hankkimaan palovaroittimet
 • ?Koskee kaikkia olemassa olevia majoitustiloja ja hoitolaitoksia
 • ?Palovaroittimen hälytys on toteutettava niin, että vaarassa olevat kuulevat hälytyksen
 • ?Majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa toiminnanharjoittajan on suositeltavaa dokumentoida palovaroittimien kunnossapitotoimenpiteet mm. testauksesta ja paristojen vaihdoista

Uudisrakennukset ja sähköverkkoon kytketty palovaroitin

 • ?Uudisrakentamisessa edellytetään, että uusiin asuntoihin tulee asentaa huoneistokohtaiset sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet
 • ?Vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja
 • ?Palovaroittimien sijainti suunnitellaan ja varoittimet asennetaan huoneistokohtaisesti rakennusvaiheessa
 • ?Laitteen toiminta suunnitellaan siten, että se antaa hälytyksen vaarassa oleville ja tarvittaessa henkilökunnalle niin nopeasti, että pelastautumiseen ja pelastamiseen rakennuksen vaaranalaisesta osasta jää riittävästi aikaa
 • ?Laitteen virransyöttö varmistetaan esimerkiksi paristolla tai akulla

Seuraaviin tiloihin, mikäli ne on kytketty sähköverkkoon, tulee asentaa sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet:

 • ?Asunnot huoneistokohtaisesti
 • ?Majoitustilat, joissa on enintään 50 majoituspaikkaa
 • ?Hoitolaitokset, joissa on enintään 25 vuodepaikkaa
 • ?Päivähoitolaitokset sekä
 • ?P2 luokan 3–4 kerroksiset työpaikkarakennukset

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta astui voimaan helmikuun alusta 2009

Palovaroittimen käytöstä poistaminen

 • ?Palovaroittimen kuten muidenkin elektroniikkalaitteiden elinikä vaihtelee. Palovaroittimen ikä on noin kymmenen vuotta.
 • ?Palovaroitin vaihdetaan uuteen viimeistään silloin, kun se ei toimi sitä testattaessa
 • ?Palovaroitin kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksen piiriin
 • ?Palovaroitinta ei voi hävittää talousjätteen mukana
 • ?Kaikki palovaroittimet on palautettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteisiin
 • ?Keräyspisteet (SER vastaanottopisteet): http://www.elker.fi/fi/SER-kierratys

Lähde: Sisäministeriö – http://www.pelastustoimi.fi

Lisää luettavaa:

➡️Turvallisuus 2019 – Kodin ja perheen turvallisuus

➡️Alkusammutusvälineet 2019 – Kodin turvallisuus

➡️Sammutusvälineiden käyttö

➡️Kodin paloturvallisuus 2019 – Turvallinen joulu

Päivitetty: joulukuu 20, 2018

Ei kommentteja

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

4 × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.